image

03/7

Schoon water


Schoon water

Het waterschap maakt afvalwater uit de regio eerst schoon in rioolwaterzuiveringen en laat het daarna de rivieren en beken weer instromen. De waterkwaliteit in beken en rivieren wordt dus bepaald door de rioolwaterzuiveringen, maar ook door bijvoorbeeld lozingen van bedrijven en de grote rivieren in Duitsland. We doen er alles aan om de waterkwaliteit op niveau te houden, zodat mens, dier en natuur van gezond en schoon water kunnen blijven genieten.

Corona in afvalwater We winnen al energie en grondstoffen terug uit afvalwater. Maar we kunnen ook de verspreiding van het coronavirus detecteren. Zo dragen we bij aan de bestrijding van het virus. Ons afvalwater werd in 2020 door het RIVM onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus. Dit was onderdeel van een landelijk onderzoek.

Lees meer

Medicijnresten uit afvalwater De pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen is in 2020 succesvol afgerond. Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzochten of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. De techniek biedt perspectief voor toepassingen in de toekomst. Zo kunnen we een steentje bijdragen aan het groeiende probleem van medicijnresten in ons water.

Inwoners onderzoeken mee Samen met ongeveer 500 inwoners hebben we de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen in kaart gebracht. Het onderzoek was een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. De resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

Rivierprik Dankzij de vispassage in Doesburg is na een eeuw de rivierprik terug in de Oude IJssel. Een bijzondere vis die helemaal uit de Noordzee komt.

Waterkwaliteit meten Droogte en hitte hebben invloed op de kwaliteit van ons water. We meten regelmatig de stand van zaken.