image

04/7

Energie en grondstoffen


Energie en

grondstoffen

Energieneutraal

Als waterschap zien we de gevolgen van klimaatverandering in onze beken en rivieren. Daarom willen we zelf ook onze voetafdruk zo klein mogelijk maken. Sterker nog, we willen in 2025 energieneutraal zijn. Energieneutraal zijn betekent dat alle energie die door het waterschap wordt verbruikt (elektriciteit, aardgas, diesel en benzine), ook zelf wordt opgewekt. Om dit te behalen, besparen we niet alleen energie, maar zetten we ook in op de juiste mix van duurzame energievormen. Zoals biogas, zonne-energie en windenergie.

Afvalwaterzuivering van de toekomst Water biedt kansen voor circulariteit. We zuiveren jaarlijks miljoenen liters afvalwater van huishoudens en bedrijven in de regio. Dit water zien wij niet als afval, maar als bron van energie, warmte en grondstoffen. Op verschillende plekken wordt de energie die vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater ingezet als warmte of elektriciteit voor nabijgelegen bedrijven, huizen of zwembaden. Of het wordt hergebruikt in het zuiveringsproces zelf.

Kaumera: een concreet voorbeeld van circulariteit Waterschap Rijn en IJssel haalt de nieuwe duurzame grondstof Kaumera uit afvalwater. Samen met o.a. de universiteit van Delft, het bedrijfsleven en andere waterschappen hebben we deze innovatie mogelijk gemaakt: van onderzoek naar daadwerkelijke productie en vermarkting van een nieuwe grondstof. Het grootste voordeel is dat Kaumera chemische stoffen kan vervangen in landbouw en beton. Maar daar stopt het niet, Kaumera kan op nog veel meer manieren worden ingezet. In 2020 draaide de installatie en leverden we 20 ton Kaumera op. Ook deden we onderzoek naar tientallen mogelijke toepassingen. Ben je benieuwd naar de Kaumerafabriek? Laat je hier digitaal rondleiden.

Aardgasvrije wijken in Doesburg

De gemeente Doesburg kreeg van het Rijk een bijdrage van 4 miljoen uit het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met dit bedrag bekijken we samen met de gemeente, de Wijkraad de Ooi, Liander en woningcorporatie Woonservice IJsselland welke mogelijkheden er zijn om de wijk Ooi in de toekomst anders dan met aardgas te verwarmen. Eén van de mogelijkheden kan zijn om dit te doen via een warmtenet, waarbij gebruik wordt gemaakt van het water van de Oude IJssel, de rivier waar de wijk pal naast ligt. De warmte van de rivier is een duurzame bron om een warmtenet te voorzien van warmte.

Papierfabriek In 2020 ondertekenden de Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst om het restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en daarbij biogas op te wekken. Deze duurzame behandeling levert een totale besparing op van 2300 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het aardgasverbruik van 1000 huishoudens per jaar.

Award voor Innofase InnoFase (bedrijvenpark in Duiven) mag zichzelf dé circulaire werklocatie van 2020 noemen. Het heeft de Circular Award 2020 gewonnen. Onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) staat op InnoFase. We werken op dit bedrijvenpark samen met ondernemers en de gemeente Duiven. De missie is om ruim baan te maken voor circulaire ondernemers. We maken slim gebruik van energie en grondstoffen en maken ruimte voor circulaire technologieën en innovaties. Er is veel aandacht voor kennisdeling en ontwikkeling. Onze rwzi draagt bij aan de missie. We leveren sinds 3 jaar biogas en koelwater aan het bedrijf 4PET, we gaan twee windturbines bouwen op het terrein, de AVR maakt gebruik van ons afvalwater voor hun proces en in 2021 bouwen we een Innovatiewerkplaats waar we samen met partners onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden van afvalwater.

Verbruik

Het waterschap verbruikt per jaar ongeveer 28 miljoen kilowattuur aan elektriciteit en deze kopen we in als groene stroom. Ons gebruik staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van ca. 8.000 huishoudens. 85% van deze elektriciteit gebruiken we voor onze waterzuiveringen.

Het waterschap heeft meer dan honderd gebouwen. We verbruiken circa 100.000 kubieke meter aardgas om de gebouwen te verwarmen en om slibgistingen op de rwzi’s bij te verwarmen.  Het hoofdkantoor wordt met een WKO (warmte- en koudeopslag) verwarmd en de nieuwe Kaumerafabriek voorziet in zijn warmtevraag met een warmtepomp.

Er werken 500 mensen bij het waterschap. Zij leggen normaal gesproken in een jaar zo’n 2 miljoen kilometer af per auto. Door corona is die hoeveelheid meer dan gehalveerd. Voor het werk (dienstreizen met privé-auto en bedrijfsauto’s) en voor woon-werkverkeer.

Feiten en cijfers

Het waterschap verbruikt per jaar ongeveer 28 miljoen kilowattuur aan elektriciteit en deze kopen we in als groene stroom. Ons gebruik staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van ca. 8.000 huishoudens. 85% van deze elektriciteit gebruiken we voor onze waterzuiveringen.

Het waterschap heeft meer dan honderd gebouwen. We verbruiken circa 100.000 kubieke meter aardgas om de gebouwen te verwarmen en om slibgistingen op de rwzi’s bij te verwarmen.  Het hoofdkantoor wordt met een WKO (warmte- en koudeopslag) verwarmd en de nieuwe Kaumerafabriek voorziet in zijn warmtevraag met een warmtepomp.

Er werken 500 mensen bij het waterschap. Zij leggen normaal gesproken in een jaar zo’n 2 miljoen kilometer af per auto. Door corona is die hoeveelheid meer dan gehalveerd. Voor het werk (dienstreizen met privé-auto en bedrijfsauto’s) en voor woon-werkverkeer.

Opwekken

Het waterschap ontwikkelt 3 windturbines, waar we zo’n 18 tot 25 miljoen kilowattuur aan groene energie mee opwekken. Daarmee kan het waterschap in meer dan de helft van haar eigen energieverbruik voorzien. Het duurt nog enkele jaren aan voorbereiding voordat de molens daadwerkelijk draaien.

In 2019 heeft het waterschap 576 zonnepanelen gelegd op drie verschillende locaties. Hiermee kunnen we per jaar 140.000 kilowattuur aan groene energie opwekken. Voorlopig hebben we hiermee onze plannen voor zonne-energie ingevuld.

Het waterschap wekt biogas op uit zuiveringsslib. Dit gas wordt voor een deel doorgeleverd aan derden en voor een deel omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik op de zuiveringen. We produceren meer dan 5 miljoen kilowattuur per jaar. Om energieneutraal te worden gaan we in de toekomst 30% meer biogas opwekken dan we nu doen.

Het waterschap wil het eigen energieverbruik met 2% per jaar terugbrengen door zelf zuinig te zijn op het energieverbruik. Dit doen we onder andere door efficiëntere zuiveringsprocessen (zoals Nereda in Zutphen), energiezuinige apparaten en machines en aandacht voor ‘het nieuwe rijden’ met onderhoudsmaterieel en servicewagens. Energie is een integraal onderdeel van de werkprocessen.

Opwekken

Het waterschap ontwikkelt 3 windturbines, waar we zo’n 18 tot 25 miljoen kilowattuur aan groene energie mee opwekken. Daarmee kan het waterschap in meer dan de helft van haar eigen energieverbruik voorzien. Het duurt nog enkele jaren aan voorbereiding voordat de molens daadwerkelijk draaien.

Het waterschap heeft 576 zonnepanelen liggen op drie verschillende locaties. Hiermee wekken we 140.000 kilowattuur aan groene energie op. 

Het waterschap wekt biogas op uit zuiveringsslib. Dit gas wordt voor een deel doorgeleverd aan derden en voor een deel omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik op de zuiveringen. We produceren meer dan 5 miljoen kubieke meter biogas per jaar. Om energieneutraal te worden gaan we in de toekomst 30% meer biogas opwekken dan we nu doen.

Het waterschap wil het eigen energieverbruik met 2% per jaar terugbrengen door zelf zuinig te zijn op het energieverbruik. Dit doen we onder andere door efficiëntere zuiveringsprocessen (zoals Nereda in Zutphen), energiezuinige apparaten en machines en aandacht voor ‘het nieuwe rijden’ met onderhoudsmaterieel en servicewagens. Energie is een integraal onderdeel van de werkprocessen.