image

02/7

Droogte en klimaat


Droogte en klimaat

Onze regio heeft voor het derde jaar op rij te maken gehad met extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. De droogte kwam in 2020 eerder dan de voorgaande jaren. Al in het voorjaar werd het oosten van Nederland geconfronteerd met weinig regen en extreem lage grondwaterstanden.

We nemen verschillende maatregelen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden in beken en rivieren. Bijvoorbeeld door extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor de scheepvaart en vispassages te sluiten.

Ondanks deze maatregelen konden we helaas niet voorkomen dat ook in 2020 de zomer extreem droog was en de grondwatertekorten weer opliepen. In juni werden daarom opnieuw onttrekkingsverboden ingesteld.

Samenwerken tegen droogte Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Samenwerking is hierbij noodzakelijk. Lokaal, landelijk en internationaal. We werken samen met veel verschillende partners, waaronder onze Duitse partners, het Rijk, provincies, gemeenten, inwoners, agrariërs en bedrijven. Er is helaas niet één oplossing, maar maatregelen zullen veelal op maat, samen met de lokale of regionale partners bedacht en uitgevoerd moeten worden.

Aaltense Goor De herinrichting van natuurreservaat het Aaltense Goor bij Aalten is afgerond. Het natuurgebied is uitgebreid met 25 hectare natuur. Daarnaast is er een nieuw watersysteem aangelegd. Bij enorme buien wordt het water nu niet langer afgevoerd, maar wordt het vastgehouden. We hebben samengewerkt met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting De Vennemarke, leden van de werkgroep (bewoners/agrariërs), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord afdeling Oost Achterhoek, Staatsbosbeheer, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek en de provincie Gelderland.

Overzetten van vissen Door de droogte hebben we ook dit jaar vissen moeten verhuizen. We doen dit in samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden Nederland en andere vrijwilligers.

Rivierklimaatpark Tien partners hebben hun steun uitgesproken voor de realisatie van de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen werken we vanuit één visie aan onze opgaven in het Rivierklimaatpark. Lees hier meer: www.rivierklimaatpark.nl

Klimaatatlas Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen ontwikkelt het waterschap samen met gemeenten de Klimaatatlassen. In de Klimaatatlas kun je zien op welke klimaateffecten je je moet voorbereiden. Verschillende kaarten laten zien wat de effecten in jouw buurt zijn. Eén kaart laat bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag zien. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlassen zijn te vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas. De klimaatatlassen passen in het Landelijk Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie. In dit plan hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bepaald dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Onze regio heeft voor het derde jaar op rij te maken gehad met extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. De droogte kwam in 2020 eerder dan de voorgaande jaren. Al in het voorjaar werd het oosten van Nederland geconfronteerd met weinig regen en extreem lage grondwaterstanden.

We nemen verschillende maatregelen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden in beken en rivieren. Bijvoorbeeld door extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor de scheepvaart en vispassages te sluiten.

Ondanks deze maatregelen konden we helaas niet voorkomen dat ook in 2020 de zomer extreem droog was en de grondwatertekorten weer opliepen. In juni werden daarom opnieuw onttrekkingsverboden ingesteld.

Samenwerken tegen droogte Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Samenwerking is hierbij noodzakelijk. Lokaal, landelijk en internationaal. We werken samen met veel verschillende partners, waaronder onze Duitse partners, het Rijk, provincies, gemeenten, inwoners, agrariërs en bedrijven. Er is helaas niet één oplossing, maar maatregelen zullen veelal op maat, samen met de lokale of regionale partners bedacht en uitgevoerd moeten worden.

Aaltense Goor De herinrichting van natuurreservaat het Aaltense Goor bij Aalten is afgerond. Het natuurgebied is uitgebreid met 25 hectare natuur. Daarnaast is er een nieuw watersysteem aangelegd. Bij enorme buien wordt het water nu niet langer afgevoerd, maar wordt het vastgehouden. We hebben samengewerkt met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting De Vennemarke, leden van de werkgroep (bewoners/agrariërs), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord afdeling Oost Achterhoek, Staatsbosbeheer, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek en de provincie Gelderland.

Overzetten van vissen Door de droogte hebben we ook dit jaar vissen moeten verhuizen. We doen dit in samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden Nederland en andere vrijwilligers.

Rivierklimaatpark Tien partners hebben hun steun uitgesproken voor de realisatie van de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen werken we vanuit één visie aan onze opgaven in het Rivierklimaatpark. Lees hier meer: www.rivierklimaatpark.nl

Droogte in de media Ons gebied krijgt veel regionale en landelijke aandacht in de media over droogte. Ook in 2020 stonden we regelmatig in de kranten en waren we betrokken bij items en documentaires op internet en tv. We hopen dat deze aandacht ervoor zorgt dat onze inwoners zich nog meer bewust worden van de oorzaken en effecten van droogte.

Klimaatatlas Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen ontwikkelt het waterschap samen met gemeenten de Klimaatatlassen. In de Klimaatatlas kun je zien op welke klimaateffecten je je moet voorbereiden. Verschillende kaarten laten zien wat de effecten in jouw buurt zijn. Eén kaart laat bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag zien. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlassen zijn te vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas. De klimaatatlassen passen in het Landelijk Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie. In dit plan hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bepaald dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Weet van water

Met Weet van Water willen we jou in beweging krijgen om je waterbewust te gedragen. Met handige tips wat jij thuis, in je huis of rondom je bedrijf kunt doen als het gaat om water, klimaat en duurzaamheid. We werken veel samen met de gemeenten in ons gebied. En ook andere partners zijn welkom om mee te doen! In 2020 werden veel geplande Weet van Water acties helaas geannuleerd vanwege corona. Wel hielden we in Varsseveld, samen met de Gemeente Oude IJsselstreek, een ‘Tegel eruit, boom erin’ actie. Er zijn deze dag 422 bomen uitgedeeld door medewerkers van de gemeente, de Bomengroep en ons waterschap. Verder hebben we vanwege de extreme droogte extra aandacht besteed aan het delen van tips voor het zuinig omgaan met water. In 2021 hopen we jullie weer meer buiten te treffen!

Meer weten? Ga naar

www.weetvanwater.nl