image

05/7

Dijken en waterveiligheid


Dijken en
waterveilighe
id

De dijk is één van de belangrijkste Nederlandse uitvindingen aller tijden. Zonder ons stelsel van dijken en gemalen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterschap Rijn en IJssel beheert en onderhoudt 140 km dijken langs de grote rivieren in haar werkgebied. Die dijken, en de grasmat erop moeten continu goed zijn, elke dag, in weer, wind en droogte. De dijken in ons werkgebied zijn in goede conditie en voldoen aan de wettelijke normen en eisen. Maar de dijken zijn nooit af. Door de klimaatverandering is dijkversterking geen luxe maar pure noodzaak.

De dijken moeten ook in de toekomst goed zijn.

De dijk is één van de belangrijkste Nederlandse uitvindingen aller tijden. Zonder ons stelsel van dijken en gemalen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterschap Rijn en IJssel beheert en onderhoudt 140 km dijken langs de grote rivieren in haar werkgebied. Die dijken, en de grasmat erop moeten continu goed zijn, elke dag, in weer, wind en droogte.

De dijken in ons werkgebied zijn in goede conditie en voldoen aan de wettelijke normen en eisen. Maar de dijken zijn nooit af. Door de klimaatverandering is dijkversterking geen luxe maar pure noodzaak.

De dijken moeten ook in de toekomst goed zijn.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) De komende jaren moet ruim 30% van alle dijken in Nederland verbeterd worden. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om dit te realiseren werken waterschappen nauw samen met het Rijk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We bereiden ons voor op verschillende dijkversterkingsprojecten binnen dit programma. Uiteraard kijken we bij de versterking ook of we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente en of er nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Hohohoog water

Eind januari 2020 was het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Met de campagne Hohohoog water – een gezamenlijk initiatief van zeven waterschappen en het HWBP - hebben we hierbij stilgestaan. We lieten onze inwoners zien dat waterveiligheid geen vanzelfsprekende zaak is.

Wat vinden onze inwoners? In 2020 is een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat onze inwoners zich geen zorgen maken over een dijkdoorbraak en dat ze waterveiligheid een 8.1 geven. Verreweg de meeste mensen vinden het gebied veiliger dan 25 jaar geleden, maar tegelijk achten ze de kans op herhaling van een hoogwaterdreiging zoals in 1995 nog steeds groot.

Internationale samenwerking Water kent geen grenzen. Sommige dijken lopen door tot in Duitsland. Een groot deel van Oost Nederland is dan ook afhankelijk van de Duitse dijken. Daarom hebben we intensief contact met onze Duitse buren en doen we gezamenlijk onderzoek naar de waterveiligheid aan weerszijden van de grens.

Online bewonersavonden Vanwege corona organiseerden we, in plaats van fysieke informatiebijeenkomsten, online bewonersavonden voor de HWBP projecten Dijkverbetering Grutbroek en Rijnkade. Inwoners en bedrijven konden hun vragen online live stellen en kregen meteen antwoord.

Controleren We controleren de dijken regelmatig op o.a. scheuren. Dat doen we zowel in de zomer als in de winter.