image

06/7

Bedrijfsvoering en financiën


Bedrijfsvoering


en financiën

Duurzaam beleid Ook in de bedrijfsvoering probeert het waterschap zo duurzaam mogelijk te zijn. Wij kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Zo zijn de koffiebekers volledig recyclebaar en is het kopieerpapier voorzien van zowel het Europese ECOlabel én van het FSC-label.

Een duurzaam beleid gaat niet alleen over energie en milieu, maar ook over sociale aspecten. Het waterschap vindt het bijvoorbeeld belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In 2020 zijn er 8 mensen aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Digitalisering

We leven, wonen en werken in een digitale wereld. We gebruiken steeds vaker slimme technologieën en data science om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zoals klimaat- en energievraagstukken. Van publieke organisaties wordt ook steeds meer verwacht op het gebied van transparantie, privacy of juist het toegankelijk maken van publieke data. Dit vraagt om stevig en betrouwbaar ingericht informatiemanagement. Maar met alleen het benoemen van een CI-Office (Chief Information Office) ben je er niet. Belangrijker is dat dit goed is ingebed in de organisatie, dat ingezet wordt op bewustwording en samenspel tussen mensen met domeinkennis, IT-kennis en data science, van werkvloer tot directie. Uiteindelijk gaat de digitale transformatie over het werk dat mensen doen en de manier waarop ze dat doen.

Zie hier ook een mooi voorbeeld van digitalisering

Corona

In 2020 werden we door corona gedwongen op een andere manier te werken. Enkele voorbeelden: • Mede door de snelle inzet van digitale mogelijkheden kon ons werk goed doorgaan. In het veld, vanuit huis en op onze zuiveringen. Wij zijn er altijd, ook in tijden van Corona. • Door corona kon ons bestuur niet meer fysiek bij elkaar komen. Er kwam een spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakte voor bestuurders van ons waterschap. Zo werd bestuurlijke stilstand voorkomen. • Digitale informatieavonden: we vinden het belangrijk om de inwoners te blijven betrekken bij projecten. Toen dat vanwege corona niet fysiek kon, organiseerden we digitale informatieavonden. • Normaal geven we het hele jaar door rondleidingen op onze zuiveringen, organiseren we bootexcursies en geven we klimaatlessen op scholen. Door corona was dit vanaf maart helaas niet meer mogelijk. Zodra het kan, pakken we de draad weer op.

Jeugdbestuurder In 2020 namen we afscheid van onze oud-jeugdbestuurder Kinsey van Deelen en verwelkomden we onze nieuwe jeugdbestuurder Fien Snelting.

Financiën Inwoners en bedrijven in het gebied van ons waterschap betalen waterschapsbelasting. Belastingkantoor GBLT int dit voor ons. Met het belastinggeld voeren wij onze taken uit. De verdeling voor 2021 is als volgt:

In 2020 werd besloten dat de waterschapsbelasting in 2021 omhoog gaat. De verhoging is nodig om de kosten te kunnen betalen van schoon en gezond water, klimaat, dijkversterking, energietransitie en circulaire economie. Ook de extreem droge zomers vragen om extra investeringen. Onze tarieven blijven behoren tot één van de lagere tarieven in Nederland.

Ga voor meer informatie over de opbouw van de begroting naar onze website.

Financieel willen we ook een duurzame toekomst. We zetten daarom in op het beperken van de groei van schulden. Hierbij streven we naar een gezonde balans tussen ambities, tarieven en schulden: ‘duurzaam financieel beleid’ noemen we dat.

Feit: Vanwege corona kregen ondernemers en zzp-ers een mogelijkheid om het betalen van de waterschapsbelastingen uit te stellen.