image

01/8

Voorwoord

De afgelopen jaren zijn de uitdagingen voor waterschappen uitgebreid. Voorheen beperkten onze taken zich tot veilige dijken, schoon water en voldoende water. Nu staan we voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en energietransitie.

Dit zie je dan ook steeds meer terug in de activiteiten en resultaten van het waterschap. Het jaar 2019 stond bijna geheel in het teken van deze nieuwe uitdagingen.

We bouwden een grondstoffenfabriek, die de nieuwe grondstof Kaumera uit het afvalwater gaat halen. We bouwden de grootste vispassage van Nederland, waardoor vissen nu ongestoord kunnen zwemmen tot in Duitsland.

We oefenden met 140 medewerkers een extreme hoogwatersituatie en een ICT-storing. We trotseerden wederom een extreem droge zomer en werken samen met organisaties in de regio aan duurzame klimaatoplossingen. Zo blijven we voorbereid op de toekomst.

En verder kwam in maart 53,7% van onze kiezers naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. Het nieuwe algemeen bestuur wil de komende vier jaar ‘Samen een duurzame toekomst creëren’. Deze titel is bedacht door onze 16-jarige jeugdbestuurder Kinsey. Ook deze nieuwe bestuursperiode blijven we dus verder kijken dan vier jaar.

Benieuwd naar wat er nog meer gebeurde in 2019? Kijk en lees verder.


Hein Pieper, dijkgraaf

“Het jaar 2019 stond bijna geheel in het teken van nieuwe uitdagingen.”

Voorwoord


De afgelopen jaren zijn de uitdagingen voor waterschappen uitgebreid. Voorheen beperkten onze taken zich tot veilige dijken, schoon water en voldoende water. Nu staan we voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en energietransitie.

Dit zie je dan ook steeds meer terug in de activiteiten en resultaten van het waterschap. Het jaar 2019 stond bijna geheel in het teken van deze nieuwe uitdagingen.

We bouwden een grondstoffenfabriek, die de nieuwe grondstof Kaumera uit het afvalwater gaat halen. We bouwden de grootste vispassage van Nederland, waardoor vissen nu ongestoord kunnen zwemmen tot in Duitsland.
We
oefenden met 140 medewerkers een extreme hoogwatersituatie en een ICT-storing. We trotseerden wederom een extreem droge zomer en werken samen met organisaties in de regio aan duurzame klimaatoplossingen. Zo blijven we voorbereid op de toekomst.

En verder kwam in maart 53,7% van onze kiezers naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. Het nieuwe algemeen bestuur wil de komende vier jaar ‘Samen een duurzame toekomst creëren’. Deze titel is bedacht door onze 16-jarige jeugdbestuurder Kinsey. Ook deze nieuwe bestuursperiode blijven we dus verder kijken dan vier jaar.

Benieuwd naar wat er nog meer gebeurde in 2019? Kijk en lees verder.


Hein Pieper, dijkgraaf

“Het jaar 2019 stond bijna geheel in het teken van nieuwe uitdagingen.”