image

05/8

Schoon en
voldoende water


Schoon en

voldoende water

Het waterschap maakt het afvalwater uit de regio eerst schoon in de rioolwaterzuiveringen en laat het daarna de rivieren en beken weer instromen. De waterkwaliteit in de beken en rivieren wordt dus bepaald door de rioolwaterzuiveringen, maar ook door bijvoorbeeld bedrijfslozingen en de grote rivieren in Duitsland. We doen er alles aan om de waterkwaliteit op niveau te houden, zodat de mens, dier en natuur van gezond en schoon water kunnen blijven genieten.


Waterkwaliteit onder de loep

Afgelopen jaar is onderzoek gedaan wat de waterkwaliteit in onze regio nu eigenlijk is en welke factoren daar nu de grootste invloed op hebben. Met Duitse partners en agrariërs overleggen en onderzoeken we hoe we de waterkwaliteit nog beter kunnen maken. Ook kijken we naar of en hoe onze eigen waterzuiveringen doorontwikkeld kunnen worden. Lees hierover meer in onze Atlas van de Waterkwaliteit.


Medicijnresten uit afvalwater

Begin 2019 is een pilot gestart om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. Vanaf januari 2019 stond hiervoor een gele pilotcontainer bij het ziekenhuis, dus bij de bron. Begin 2020 wordt deze container voor vervolgonderzoek verhuisd naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk.De grootste vispassage van Nederland


Met de aanleg van de vispassage in Doesburg kunnen vissen nu onbelemmerd van de IJssel naar de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen. Dit was de laatste hindernis, zodat in de toekomst weer vissoorten in ons gebied terugkeren. In 2019 vierden we de opening van deze vispassage met o.a. een feestelijke publieksdag.


En verder...

Het maaionderhoud is vanaf dit jaar anders uitgevoerd dan de voorgaande jaren. Er wordt voortaan, naast het afvoeren van water, meer rekening gehouden met natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit.