image

03/8

Klimaat en
droogte


Klimaat en
droogte

Onze regio heeft ook in 2019 aan den lijve de klimaatverandering gevoeld. In de zomer werd het oosten van Nederland geconfronteerd met weinig regen en extreem lage grondwaterstanden die de situatie van 2018 overtroffen.

In de winter van 2018-2019 hebben we maatregelen genomen om het (regen)water dat er is, zo veel mogelijk vast te houden in de beken en rivieren, zodat het de grond in kan trekken. Zo stonden alle stuwen op de hoogste stand en liep het sproeiverbod dat in was gesteld in de zomer 2018, door tot februari 2019. Voor agrariërs en andere grondeigenaren is een speciale duikerafsluiter ter beschikking gesteld. Bijna 100 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. Bewoners werden opgeroepen o.a. regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool en tegels te vervangen door planten.


Ondanks deze maatregelen konden we helaas niet voorkomen dat ook in 2019 de zomer kurkdroog was en de grondwatertekorten weer opliepen. In juli zijn zodoende de sproeiverboden wederom ingesteld.
Is de droogte te bestrijden en hoe?
Het waterschap heeft in 2019 de droogte op de kaart gezet bij diverse landelijke en Europese groepen. Tijdens werkbezoeken van o.a. minister Van Nieuwenhuizen, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en directeur Manfredi van de Europese Commissie werd de problematiek besproken.


Daarnaast nemen we deel aan diverse landelijke en regionale overlegstructuren die gaan over mogelijke oplossingen en zijn samenwerkingen opgezocht en aangegaan voor oplossingen op korte en lange termijn. Er is helaas niet één oplossing, maar het zal veelal op maat, samen met de lokale of regionale partners bedacht en uitgevoerd moeten worden.

Ook adviseren we gemeenten over de door hen uit te voeren klimaatstresstesten die droogte, hitte en wateroverlast in kaart brengen. En houden we bij nieuwe waterprojecten rekening met zowel de wateroverlast als droogte, zoals bij het project Landgoederenzone.

Onze regio heeft ook in 2019 aan den lijve de klimaatverandering gevoeld. In de zomer werd het oosten van Nederland geconfronteerd met weinig regen en extreem lage grondwaterstanden die de situatie van 2018 overtroffen.

In de winter van 2018-2019 hebben we maatregelen genomen om het (regen)water dat er is, zo veel mogelijk vast te houden in de beken en rivieren, zodat het de grond in kan trekken. Zo stonden alle stuwen op de hoogste stand en liep het sproeiverbod dat in was gesteld in de zomer 2018, door tot februari 2019. Voor agrariërs en andere grondeigenaren is een speciale duikerafsluiter ter beschikking gesteld. Bijna 100 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. Bewoners werden opgeroepen o.a. regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool en tegels te vervangen door planten.

Ondanks deze maatregelen konden we helaas niet voorkomen dat ook in 2019 de zomer kurkdroog was en de grondwatertekorten weer opliepen. In juli zijn zodoende de sproeiverboden wederom ingesteld.Is de droogte te bestrijden en hoe?

Het waterschap heeft in 2019 de droogte op de kaart gezet bij diverse landelijke en Europese groepen. Tijdens werkbezoeken van o.a. minister Van Nieuwenhuizen, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en directeur Manfredi van de Europese Commissie werd de problematiek besproken.


Daarnaast nemen we deel aan diverse landelijke en regionale overlegstructuren die gaan over mogelijke oplossingen en zijn samenwerkingen opgezocht en aangegaan voor oplossingen op korte en lange termijn. Er is helaas niet één oplossing, maar het zal veelal op maat, samen met de lokale of regionale partners bedacht en uitgevoerd moeten worden.

Ook adviseren we gemeenten over de door hen uit te voeren klimaatstresstesten die droogte, hitte en wateroverlast in kaart brengen. En houden we bij nieuwe waterprojecten rekening met zowel de wateroverlast als droogte, zoals bij het project Landgoederenzone.

En verder...

Heemraad Peter Schrijver bij de start van de klimaatlessen op een basisschool in Lichtenvoorde.

Dijkgraaf Hein Pieper met Nederlandse en Duitse partners bij de start van het project Waterrobuuste Steden in Bocholt.