image

02/8

Energie en
grondstoffen


Energie en

grondstoffen

Energieneutraal

Als waterschap zien we de gevolgen van klimaatverandering in onze beken en rivieren. Daarom willen we zelf ook onze voetafdruk zo klein mogelijk maken. Sterker nog, we willen in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt (elektriciteit, aardgas, diesel en benzine), ook zelf wordt opgewekt. In 2019 zijn meer dan 500 zonnepanelen op de daken van onze gebouwen gelegd en zijn twee gemeenteraden akkoord gegaan met de plaatsing van in totaal drie windmolens bij de rioolwaterzuiveringen in Zutphen en Duiven. Daarmee kunnen we in 45% tot 65% van ons eigen energieverbruik voorzien.

Afvalwaterzuivering van de toekomst

We zuiveren jaarlijks miljoenen kuub afvalwater van huishoudens en bedrijven in de regio. Dit zien wij niet als afval, maar als bron van energie, warmte en grondstoffen. Op verschillende plekken wordt de energie die vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater, ingezet als warmte of elektriciteit voor nabijgelegen bedrijven, huizen, zwembaden. Of het wordt weer hergebruikt in het zuiveringsproces zelf.

Ook kun je stoffen uit het afvalwater halen, zoals fosfaat. Onderzoek bij waterschappen naar andere grondstoffen die kunnen volgen is in volle gang. Waterschap Rijn en IJssel is het gelukt om in Zutphen een wereldprimeur te realiseren: daar wordt vanaf oktober 2019 de nieuwe duurzame grondstof Kaumera uit afvalwater gehaald. Intensief onderzoek deden we al een aantal jaar, maar nu is de fabriek in Zutphen een feit. Samen met o.a. de universiteit van Delft, het bedrijfsleven en andere waterschappen hebben we deze innovatie mogelijk gemaakt: van onderzoek naar daadwerkelijke productie en vermarkting van een nieuwe grondstof. Grootste voordeel is dat Kaumera chemische stoffen kan vervangen in bijvoorbeeld landbouw en beton. Maar de ontwikkeling van deze innovatie blijft doorgaan, Kaumera is veelzijdig voor vele andere toepassingen.

Inmiddels heeft Kaumera al vele prijzen in de wacht gesleept, waaronder de Aquatech Innovation Awards tijdens de Amsterdam International Water Week en de Waterinnovatieprijs van de Nederlandse waterschappen.

Verbruik

Het waterschap verbruikt per jaar ongeveer 31 miljoen kilowattuur aan elektriciteit. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van 9.000 huishoudens. 85% van deze elektriciteit gebruiken we voor onze waterzuiveringen.

Het waterschap heeft meer dan honderd gebouwen. We verbruiken circa 80.000 kubieke meter aardgas om de gebouwen te verwarmen. Het hoofdkantoor en de nieuwe Kaumerafabriek worden verwarmd met een warmtepomp.

Voor het waterschap werken ruim 500 mensen. Zij leggen in een jaar zo’n 2 miljoen kilometer af per auto. Dat is 50 keer een rondje om de aarde. Voor het werk (dienstreizen met privé-auto en bedrijfsauto’s) en voor woon-werkverkeer.

Het waterschap heeft 60 bedrijfsauto’s die in het totaal 400.000 km per jaar rijden op diesel of benzine. Dat is 10 keer een rondje om de aarde.

Verbruik

Het waterschap verbruikt per jaar ongeveer 31 miljoen kilowattuur aan elektriciteit. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van 9.000 huishoudens. 85% van deze elektriciteit gebruiken we voor onze waterzuiveringen.

Het waterschap heeft meer dan honderd gebouwen. We verbruiken circa 80.000 kubieke meter aardgas om de gebouwen te verwarmen. Het hoofdkantoor en de nieuwe Kaumerafabriek worden verwarmd met een warmtepomp.

Voor het waterschap werken ruim 500 mensen. Zij leggen in een jaar zo’n 2 miljoen kilometer af per auto. Dat is 50 keer een rondje om de aarde. Voor het werk (dienstreizen met privé-auto en bedrijfsauto’s) en voor woon-werkverkeer.

Het waterschap heeft 60 bedrijfsauto’s die in het totaal 400.000 km per jaar rijden op diesel of benzine. Dat is 10 keer een rondje om de aarde.

Opwekken

Het waterschap ontwikkelt 3 windturbines, daarmee kunnen we zo’n 18 tot 25 miljoen kilowattuur aan groene energie opwekken. Daarmee kan het waterschap in 45% tot 65% van haar eigen energieverbruik voorzien.

In 2019 heeft het waterschap 576 zonnepanelen gelegd op drie verschillende locaties. Hiermee kunnen we per jaar 140.000 kilowattuur aan groene energie opwekken. Voorlopig hebben we hiermee onze plannen voor zonne-energie ingevuld.

Het waterschap wekt biogas op uit zuiveringsslib. Dit gas wordt voor een deel doorgeleverd aan derden en voor een deel omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik op de zuiveringen. We produceren meer dan 5 miljoen kilowattuur per jaar. Om energieneutraal te worden gaan we in de toekomst 30% meer biogas opwekken dan we nu doen.

Het waterschap wil haar eigen energieverbruik met 2% per jaar terugbrengen door zelf zuinig te zijn op het energieverbruik. Dit doen we o.a. door efficiëntere zuiveringsprocessen (zoals Nereda in Zutphen), energiezuinige monitors en aandacht voor ‘het nieuwe rijden’ met onderhoudsmaterieel en servicewagens. Sinds 2019 is energie een integraal onderdeel van de werkprocessen.

Opwekken

Het waterschap ontwikkelt 3 windturbines, daarmee kunnen we zo’n 18 tot 25 miljoen kilowattuur aan groene energie opwekken. Daarmee kan het waterschap in 45% tot 65% van haar eigen energieverbruik voorzien.

In 2019 heeft het waterschap 576 zonnepanelen gelegd op drie verschillende locaties. Hiermee kunnen we per jaar 140.000 kilowattuur aan groene energie opwekken. Voorlopig hebben we hiermee onze plannen voor zonne-energie ingevuld.

Het waterschap wekt biogas op uit zuiveringsslib. Dit gas wordt voor een deel doorgeleverd aan derden en voor een deel omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik op de zuiveringen. We produceren meer dan 5 miljoen kilowattuur per jaar. Om energieneutraal te worden gaan we in de toekomst 30% meer biogas opwekken dan we nu doen.

Het waterschap wil haar eigen energieverbruik met 2% per jaar terugbrengen door zelf zuinig te zijn op het energieverbruik. Dit doen we o.a. door efficiëntere zuiveringsprocessen (zoals Nereda in Zutphen), energiezuinige monitors en aandacht voor ‘het nieuwe rijden’ met onderhoudsmaterieel en servicewagens. Sinds 2019 is energie een integraal onderdeel van de werkprocessen.

Evaluatie persleidingbreuk

Afvalwater wordt getransporteerd via een netwerk van riool- en persleidingen onder de grond. Dit gaat bijna altijd zonder problemen. Heel soms gaat er ook iets mis. De persleiding die in 2018 brak ter hoogte van Lochem, had grote impact op de omgeving en dit hebben we daarom laten onderzoeken door twee onafhankelijk bureaus. Conclusie is dat het waterschap de juiste maatregelen getroffen heeft om de schade te beperken, de breuk te herstellen en het transport veilig te kunnen hervatten. Daarnaast blijkt uit TNO onderzoek dat de (technische) oorzaak van de breuk een samenloop van meerdere factoren is geweest. Waterschap, aannemer Pannekoek en zuiververwerker FrieslandCampina willen herhaling te allen tijde voorkomen en hebben direct maatregelen genomen.