image

04/8

Dijken en
waterveiligheid


Dijken en
waterveilighe
id

Om onze dijken sterk te houden, nu en in de toekomst, worden deze regelmatig gecontroleerd op o.a. scheuren. Dat doen we zowel in de zomer als in de winter. Eens in de zoveel jaar worden alle dijken in Nederland getoetst aan de nieuwste normen van veiligheid, rekening houdend met het toekomstige hoogwater en klimaatscenario’s. Uiteraard kijken we bij de versterking of we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente en of er nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Innovatieve dijkversterking Twentekanaal

De dijk aan de noordzijde van het Twentekanaal bij Zutphen is in 2019 versterkt met innovatieve technieken. In de dijk is in totaal 1200 meter zanddicht, waterdoorlatend geotextiel onder de grond geplaatst. Met behulp van GPS en sensoren is gelijk gecontroleerd of het textiel goed, onbeschadigd en op de juiste diepte ligt.

Groene sfeervolle levendige Rijnkade

Hoe versterk je een dijk die midden in de stad ligt? In februari werd het schetsontwerp gepresenteerd hoe de Rijnkade aangepast gaat worden in, naar verwachting, 2021. Hierbij wordt de benodigde dijkversterking van de kade gecombineerd met een groenere, meer sfeervolle en levendige openbare ruimte.

We gaan nu samen met de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, bewoners en ondernemers verder met de volgende fase. De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Naast de dijkversterking worden de kade, trappen en hellingen van de kade aangepast zodat er meer ruimte is voor ontmoetingsplekken, horeca en veilig (wandel)verkeer. Ook de uitstroom van de Jansbeek kan men zo beter beleven.

Onze dijken worden regelmatig gecontroleerd op o.a. scheuren

Internationale samenwerking

Water kent geen grenzen. Ook sommige dijken lopen door tot in Duitsland. Een groot deel van Oost Nederland is dan ook afhankelijk van de Duitse dijken. Daarom hebben we intensief contact met onze Duitse buren en doen we gezamenlijk onderzoek naar de veiligheid aan weerszijden van de grens. In 2019 wees de gezamenlijke studie van de Duits-Nederlandse werkgroep uit dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen (NRW) een aanzienlijke verbetering voor de veiligheid aan weerszijden van de grens betekent. Het blijkt dat na afronding van de dijkversterkingen in NRW (planning 2025) het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van de grens vergelijkbaar is. Dit ondanks verschillen in beleid, normering en werkwijze. We blijven als waterschap aandacht vragen voor de situatie ná 2025.

Om onze dijken sterk te houden, nu en in de toekomst, worden deze regelmatig gecontroleerd op o.a. scheuren. Dat doen we zowel in de zomer als in de winter. Eens in de zoveel jaar worden alle dijken in Nederland getoetst aan de nieuwste normen van veiligheid, rekening houdend met het toekomstige hoogwater en klimaatscenario’s. Uiteraard kijken we bij de versterking of we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente en of er nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Innovatie dijkversterking Twentekanaal

De dijk aan de noordzijde van het Twentekanaal bij Zutphen is in 2019 versterkt met innovatieve technieken. In de dijk is in totaal 1200 meter zanddicht, waterdoorlatend geotextiel onder de grond geplaatst. Met behulp van GPS en sensoren is gelijk gecontroleerd of het textiel goed, onbeschadigd en op de juiste diepte ligt.

Groene sfeervolle levendige Rijnkade

Hoe versterk je een dijk die midden in de stad ligt? In februari werd het schetsontwerp gepresenteerd hoe de Rijnkade aangepast gaat worden in, naar verwachting, 2021. Hierbij wordt de benodigde dijkversterking van de kade gecombineerd met een groenere, meer sfeervolle en levendige openbare ruimte. enhoudt en water doorlaat, zodat het “piping” effect niet optreedt en de dijk niet verschuift en sterk blijft.We gaan nu samen met de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, bewoners en ondernemers verder met de volgende fase. De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Naast de dijkversterking worden de kade, trappen en hellingen van de kade aangepast zodat er meer ruimte is voor ontmoetingsplekken, horeca en veilig (wandel)verkeer. Ook de uitstroom van de Jansbeek kan men zo beter beleven.

Onze dijken worden regelmatig gecontroleerd op o.a. scheuren

Internationale samenwerking

Water kent geen grenzen. Ook sommige dijken lopen door tot in Duitsland. Een groot deel van Oost Nederland is dan ook afhankelijk van de Duitse dijken. Daarom hebben we intensief contact met onze Duitse buren en doen we gezamenlijk onderzoek naar de veiligheid aan weerszijden van de grens. In 2019 wees de gezamenlijke studie van de Duits-Nederlandse werkgroep uit dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen (NRW) een aanzienlijke verbetering voor de veiligheid aan weerszijden van de grens betekent. Het blijkt dat na afronding van de dijkversterkingen in NRW (planning 2025) het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van de grens vergelijkbaar is. Dit ondanks verschillen in beleid, normering en werkwijze. We blijven als waterschap aandacht vragen voor de situatie ná 2025.

En verder...

Deltacommissaris Peter Glas bracht een werkbezoek aan de grensregio. Lees meer over dit werkbezoek op onze website.