image

07/8

Bedrijfsvoering
en financiën


Bedrijfsvoering


en financiën

Ook in de bedrijfsvoering probeert het waterschap zo duurzaam mogelijk te zijn. Wij kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Zo zijn de koffiebekers volledig recyclebaar en is het kopieerpapier voorzien van zowel het Europese ECOllabel én van het FSC-label. Belangrijk, omdat we grootverbruikers zijn. In 2019 gebruikten we 70.000 koffiebekers en 200.000 vellen kopieerpapier.


Een duurzaam beleid gaat niet alleen over energie en milieu, maar ook over sociale aspecten. Het waterschap vindt het bijvoorbeeld belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In 2019 zijn er 6 mensen aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Digitalisering

We leven, wonen en werken in een digitale wereld. We gebruiken slimme technologieën en data science steeds vaker om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zoals klimaat- en energievraagstukken. Van publieke organisaties wordt ook meer verwacht op het gebied van transparantie, privacy of juist het toegankelijk maken van publieke data. Dit vraagt om een stevig en betrouwbaar ingericht informatiemanagement. Maar met alleen het benoemen van een CI- functionaris ben je er niet. Belangrijker is dat dit goed is ingebed in de organisatie, dat ingezet wordt op bewustwording en samenspel tussen mensen met domeinkennis, IT kennis en data science, van werkvloer tot directie. Uiteindelijk gaat de digitale transformatie over het werk dat mensen doen, en de manier waarop ze dat doen.

Het waterschap gaf de digitale transformatie in 2019 vorm door onder andere een CI-Office in te richten. Dit is geen functionaris, maar een multidisciplinair team, vanuit het besef dat de digitale transformatie een brede opgave is die brede betrokkenheid en mede-eigenaarschap vraagt. En met resultaat. Enkele voorbeelden: een algoritme om snel en objectief waterkwaliteits-data te interpreteren, het digitaliseren van onderhoudsmeldingen en -verwerking, en 3D ondergrond-gegevens opslaan, verwerken en hergebruiken. We wonnen afgelopen september de Esri GIS award voor de manier waarop we innoveren met geo-informatie.

Ook in de bedrijfsvoering probeert het waterschap zo duurzaam mogelijk te zijn. Wij kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Zo zijn de koffiebekers volledig recyclebaar en is het kopieerpapier voorzien van zowel het Europese ECOllabel én van het FSC-label. Belangrijk, omdat we grootverbruikers zijn. In 2019 gebruikten we 70.000 koffiebekers en 200.000 vellen kopieerpapier.

Een duurzaam beleid gaat niet alleen over energie en milieu, maar ook over sociale aspecten. Het waterschap vindt het bijvoorbeeld belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In 2019 zijn er 6 mensen aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Digitalisering
We leven, wonen en werken in een digitale wereld. We gebruiken slimme technologieën en data science steeds vaker om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zoals klimaat- en energievraagstukken. Van publieke organisaties wordt ook meer verwacht op het gebied van transparantie, privacy of juist het toegankelijk maken van publieke data. Dit vraagt om een stevig en betrouwbaar ingericht informatiemanagement. Maar met alleen het benoemen van een CI- functionaris ben je er niet. Belangrijker is dat dit goed is ingebed in de organisatie, dat ingezet wordt op bewustwording en samenspel tussen mensen met domeinkennis, IT kennis en data science, van werkvloer tot directie. Uiteindelijk gaat de
digitale transformatie over het werk dat mensen doen, en de manier waarop ze dat doen.

Het waterschap gaf de digitale transformatie in 2019 vorm door onder andere een CI-Office in te richten. Dit is geen functionaris, maar een multidisciplinair team, vanuit het besef dat de digitale transformatie een brede opgave is die brede betrokkenheid en mede-eigenaarschap vraagt. En met resultaat. Enkele voorbeelden: een algoritme om snel en objectief waterkwaliteits-data te interpreteren, het digitaliseren van onderhoudsmeldingen en -verwerking, en 3D ondergrond-gegevens opslaan, verwerken en hergebruiken. We wonnen afgelopen september de Esri GIS award voor de manier waarop we innoveren met geo-informatie.

Financiën

Inwoners en bedrijven in het gebied van ons waterschap betalen waterschapsbelasting. Belastingkantoor GBLT int dit voor ons. Met het belastinggeld voeren wij onze taken uit. De verdeling voor 2020 is als volgt:

Ga voor meer informatie over de opbouw van de begroting naar onze website.


Financieel willen we ook een duurzame toekomst. We zetten daarom in op het beperken van de groei van schulden. Hierbij streven we naar een gezonde balans tussen ambities, tarieven en schulden: ‘duurzaam financieel beleid’ noemen we dat.