01/8

Voorwoord

Het jaar 2018 was een jaar van pieken en dalen. In de waterstand welteverstaan. Het jaar begon met hoog water, gevolgd door de droogste zomer sinds 50 jaar. De Achterhoek behoorde tot de droogste regio’s van Nederland en het was alle hens aan dek. De droogte had, en heeft nog steeds, grote impact op ons werk.


De droogte bewijst dat we in ons waterschapswerk aandacht moeten blijven houden voor extreme weersomstandigheden. Ook in 2018 hebben we dit volop gedaan. We pasten onze dijken, beken, sloten en oevers aan om in te spelen op de klimaatscenario’s van de toekomst. Schoon water en goede waterkwaliteit, ook in de stad, krijgt meer aandacht. We werkten ook aan onze eigen voetafdruk om de klimaateffecten te verminderen. Dit deden we onder andere door verdere stappen te zetten op weg naar een energieneutraal waterschap en door het bouwen van een nieuwe waterzuivering die een nieuwe grondstof gaat winnen uit restwater.


Deze mooie resultaten en ambities kunnen we alleen realiseren samen met de omgeving. Ik ben er trots op dat we terug kunnen kijken op vruchtbare samenwerkingen in de regio met bewoners, agrariërs, overheden, bedrijven, natuur- milieu- en andere organisaties.


Namens het college van dijkgraaf en heemraden,


Hein Pieper, dijkgraaf

“De droogte had, en heeft nog steeds, grote impact op ons werk.”

Voorwoord


Het jaar 2018 was een jaar van pieken en dalen. In de waterstand welteverstaan. Het jaar begon met hoog water, gevolgd door de droogste zomer sinds 50 jaar. De Achterhoek behoorde tot de droogste regio’s van Nederland en het was alle hens aan dek. De droogte had, en heeft nog steeds, grote impact op ons werk.


De droogte bewijst dat we in ons waterschapswerk aandacht moeten blijven houden voor extreme weersomstandigheden. Ook in 2018 hebben we dit volop gedaan. We pasten onze dijken, beken, sloten en oevers aan om in te spelen op de klimaatscenario’s van de toekomst. Schoon water en goede waterkwaliteit, ook in de stad, krijgt meer aandacht. We werkten ook aan onze eigen voetafdruk om de klimaateffecten te verminderen. Dit deden we onder andere door verdere stappen te zetten op weg naar een energieneutraal waterschap en door het bouwen van een nieuwe waterzuivering die een nieuwe grondstof gaat winnen uit restwater.


Deze mooie resultaten en ambities kunnen we alleen realiseren samen met de omgeving. Ik ben er trots op dat we terug kunnen kijken op vruchtbare samenwerkingen in de regio met bewoners, agrariërs, overheden, bedrijven, natuur- milieu- en andere organisaties.


Namens het college van dijkgraaf en heemraden,


Hein Pieper, dijkgraaf

“De droogte had,
en heeft nog steeds,
grote impact op
ons werk.”