Het jaar
in beeld

Het jaar 2018 begon met wateroverlast, daarna beleefden we de droogste zomer sinds 50 jaar. Extreem dus! In dit online jaarverslag vindt u een selectie van de vele projecten, ontwikkelingen, samenwerkingen en resultaten waaraan Waterschap Rijn en IJssel in 2018 heeft gewerkt.

Het jaar
in beeld

Het jaar 2018 begon met wateroverlast, daarna beleefden we de droogste zomer sinds 50 jaar. Extreem dus! In dit online jaarverslag vindt u een selectie van de vele projecten, ontwikkelingen, samenwerkingen en resultaten waaraan Waterschap Rijn en IJssel in 2018 heeft gewerkt.