05/8

Klimaat en
watersysteem


Klimaat en
watersysteem

Energie, grondstoffen

en (afval)waterketen

Weet van water

Klimaatverandering, daar kunnen we niet meer omheen. We passen onze beken, rivieren, dijken en oevers aan om de extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. En we ondersteunen gemeenten om hun “kwetsbare” plekken bij wateroverlast of juist hitte en droogte in kaart te brengen. Hoe dan? Dat lees je hieronder.

Klimaat klaor?!

In 2018 is in Lichtenvoorde en omgeving het hele watersysteem aangepast om wateroverlast te beperken. Drie nieuwe wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen zorgen er nu voor dat het water bij extreme regenbuien voortaan om Lichtenvoorde heen wordt geleid. De ontwerpen van de wateropvanggebieden en bypasses zijn tot stand gekomen in afstemming met bewoners en gebruikers. Het gaat om 55.000 volle badkuipen die nu om de stad heengeleid worden!

Voor het waterschap, de gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en LTO Noord Oost Achterhoek was dit een reden om inwoners, agrariërs en bedrijven breder naar het gebied te kijken. En hen vanuit de pilot Klimaat Klaor te vragen om zelf met concrete voorstellen te komen over hoe Lichtenvoorde klimaatbestendig kan worden gemaakt. Lichtenvoorde blijft zo een prettige plaats om te wonen, werken en recreëren. Op 16 juni werd dit met een publieksdag feestelijk opgeleverd.

Klimaatverandering, daar kunnen we niet meer omheen. We passen onze beken, rivieren, dijken en oevers aan om de extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. En we ondersteunen gemeenten om hun “kwetsbare” plekken bij wateroverlast of juist hitte en droogte in kaart te brengen. Hoe dan? Dat lees je hieronder.

Klimaat klaor?!

In 2018 is in Lichtenvoorde en omgeving het hele watersysteem aangepast om wateroverlast te beperken. Drie nieuwe wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen zorgen er nu voor dat het water bij extreme regenbuien voortaan om Lichtenvoorde heen wordt geleid. De ontwerpen van de wateropvanggebieden en bypasses zijn tot stand gekomen in afstemming met bewoners en gebruikers. Het gaat om 55.000 volle badkuipen die nu om de stad heengeleid worden!

Voor het waterschap, de gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en LTO Noord Oost Achterhoek was dit een reden om inwoners, agrariërs en bedrijven breder naar het gebied te kijken. En hen vanuit de pilot Klimaat Klaor te vragen om zelf met concrete voorstellen te komen over hoe Lichtenvoorde klimaatbestendig kan worden gemaakt. Lichtenvoorde blijft zo een prettige plaats om te wonen, werken en recreëren. Op 16 juni werd dit met een publieksdag feestelijk opgeleverd.

Klimaat stresstesten

Alle gemeenten in Nederland moeten hun kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, droogte of hitte in 2019 beeld hebben. In ons werkgebied hebben 16 van de 21 gemeenten zo’n klimaatstresstest in voorbereiding of (bijna) gereed. Wij als waterschap ondersteunen diverse gemeenten met onze kennis en kunde van water en het watersysteem.

Water in de stad

Bij hitte en te weinig water, krijg je mogelijk te maken met algen, bacteriën en ander ongedierte in het water. Met name in de stad is dit ongewenst. Waterkwaliteit wordt dus steeds belangrijker. We hebben een strategie opgesteld hoe om te gaan met water in de stad, en betrekken komende tijd onze partners.

Schoon water

De waterkwaliteit van de beken en sloten is afhankelijk van verschillende bronnen. In de strategie Schoon Water hebben we de belangrijkste emissies benoemd: ze komen uit de afvalwaterketen zelf (onze rioolwaterzuiveringen hebben invloed omdat zij het water zuiveren voordat het in de beek belandt), uit de landbouw en uit Duitsland. Op alle drie sporen zijn de partners betrokken, is kennis uitgewisseld en zijn projecten gestart.

Vispassage Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel startte in 2018 de bouw van een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in Doesburg samen met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Doesburg. De vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil -oplopend tot vijf meter- in combinatie met de grote variatie waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis, waardoor vissen straks onbelemmerd van de IJssel tot in Duitsland kunnen migreren. Vanwege het extreme hoogteverschil bij de stuw in Doesburg is een technisch complexe vispassage nodig, die uniek is in Nederland. De locatie wordt daarom ook ingericht en opengesteld voor het publiek. Dan kan iedereen zien hoe de vissen omhoog zwemmen. Ook wordt de omgeving in en om het complex natuurlijker ingericht. De vispassage wordt naar verwachting na de zomer van 2019 opengesteld voor vissen en publiek.

Klimaat stresstesten


Alle gemeenten in Nederland moeten hun kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, droogte of hitte in 2019 beeld hebben. In ons werkgebied hebben 16 van de 21 gemeenten zo’n klimaatstresstest in voorbereiding of (bijna) gereed. Wij als waterschap ondersteunen diverse gemeenten met onze kennis en kunde van water en het watersysteem.

Schoon water


De waterkwaliteit van de beken en sloten is afhankelijk van verschillende bronnen. In de strategie Schoon Water hebben we de belangrijkste emissies benoemd: ze komen uit de afvalwaterketen zelf (onze rioolwaterzuiveringen hebben invloed omdat zij het water zuiveren voordat het in de beek belandt), uit de landbouw en uit Duitsland. Op alle drie sporen zijn de partners betrokken, is kennis uitgewisseld en zijn projecten gestart.

Water in de stad

Bij hitte en te weinig water, krijg je mogelijk te maken met algen, bacteriën en ander ongedierte in het water. Met name in de stad is dit ongewenst. Waterkwaliteit wordt dus steeds belangrijker. We hebben een strategie opgesteld hoe om te gaan met water in de stad, en betrekken komende tijd onze partners.

Vispassage Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel startte in 2018 de bouw van een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in Doesburg samen met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Doesburg. De vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil -oplopend tot vijf meter- in combinatie met de grote variatie waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van deze vispassage verdwijnt de laatste hindernis, waardoor vissen straks onbelemmerd van de IJssel tot in Duitsland kunnen migreren. Vanwege het extreme hoogteverschil bij de stuw in Doesburg is een technisch complexe vispassage nodig, die uniek is in Nederland. De locatie wordt daarom ook ingericht en opengesteld voor het publiek. Dan kan iedereen zien hoe de vissen omhoog zwemmen. Ook wordt de omgeving in en om het complex natuurlijker ingericht. De vispassage wordt naar verwachting na de zomer van 2019 opengesteld voor vissen en publiek.