02/8

Hoogwater
en droog
te


Voorwoord

Dijken en waterveiligheid

Hoogwater

en droogte

In januari zorgden hevige regenbuien voor hoog water en hier en daar wateroverlast. Dit was geen extreme zaak in waterschapstermen, maar leverde wel mooie plaatjes op.

Wel extreem en ernstig werd het in de zomer, die uiteindelijk de boeken inging als droogste zomer in Nederland van de afgelopen 50 jaar. De Achterhoek behoorde tot één van de droogste regio’s van Nederland. De grond- en oppervlaktewaterstanden in ons werkgebied doorbraken alle laagterecords en herstelden zich niet vóór de winter.

Een calamiteiten actieteam was continu alert en voerde vele maatregelen uit om het nog aanwezige water vast te houden ten behoeve van bijvoorbeeld kwetsbare natuur, kwetsbare vissen of schoon water in de stad. Voor het eerst in de geschiedenis van het waterschap hebben we een algeheel verbod ingesteld voor het oppompen van water uit sloten en beken voor iedereen in het werkgebied. Onze medewerkers waren onder andere druk met het plaatsen van pompen, controleren van de kwaliteit van de beken en de dijken, verplaatsen van vis, opruimen van dode vis, handhaven van de verboden en het afhandelen van vragen van pers en publiek.

De lage waterstanden

boden ook kansen!

In januari zorgden hevige regenbuien voor hoog water en hier en daar wateroverlast. Dit was geen extreme zaak in waterschapstermen, maar leverde wel mooie plaatjes op.

De lage waterstanden boden ook kansen: Onderhouds- en baggerwerkzaamheden zijn eerder uitgevoerd en de droogte is in kaart gebracht door een speciale ontwikkelde app.

In het najaar bleek uit onderzoek dat het herstel van de grondwaterstanden vóór het voorjaar niet voldoende zou zijn, tenzij het de winter extreem nat zou worden. Om de grondwaterstanden zoveel mogelijk te helpen, moet het (regen)water dat er valt, opgevangen en langer vastgehouden worden. We hebben toen zelf maatregelen genomen door onze stuwen hoog te zetten. Ook hebben we grondeigenaren opgeroepen om water vast te houden en stelden we duikerafsluiters hiervoor beschikbaar. Informatie over de droogte en het water vasthouden werd gedeeld op www.wrij.nl/droogte en www.wrij.nl/duikerafsluiter.

Wel extreem en ernstig werd het in de zomer, die uiteindelijk de boeken inging als droogste zomer in Nederland van de afgelopen 50 jaar. De Achterhoek behoorde tot één van de droogste regio’s van Nederland. De grond- en oppervlaktewaterstanden in ons werkgebied doorbraken alle laagterecords en herstelden zich niet vóór de winter.

Een calamiteiten actieteam was continu alert en voerde vele maatregelen uit om het nog aanwezige water vast te houden ten behoeve van bijvoorbeeld kwetsbare natuur, kwetsbare vissen of schoon water in de stad. Voor het eerst in de geschiedenis van het waterschap hebben we een algeheel verbod ingesteld voor het oppompen van water uit sloten en beken voor iedereen in het werkgebied. Onze medewerkers waren onder andere druk met het plaatsen van pompen, controleren van de kwaliteit van de beken en de dijken, verplaatsen van vis, opruimen van dode vis, handhaven van de verboden en het afhandelen van vragen van pers en publiek.

De lage waterstanden boden ook kansen!

De lage waterstanden boden ook kansen: Onderhouds- en baggerwerkzaamheden zijn eerder uitgevoerd en de droogte is in kaart gebracht door een speciale ontwikkelde app.

In het najaar bleek uit onderzoek dat het herstel van de grondwaterstanden vóór het voorjaar niet voldoende zou zijn, tenzij het de winter extreem nat zou worden. Om de grondwaterstanden zoveel mogelijk te helpen, moet het (regen)water dat er valt, opgevangen en langer vastgehouden worden. We hebben toen zelf maatregelen genomen door onze stuwen hoog te zetten. Ook hebben we grondeigenaren opgeroepen om water vast te houden en stelden we duikerafsluiters hiervoor beschikbaar. Informatie over de droogte en het water vasthouden werd gedeeld op www.wrij.nl/droogte en www.wrij.nl/duikerafsluiter.