04/8

Energie, grondstoffen
en (afval)waterketen


Energie, grondstoffen en (afval)waterketen

Dijken en waterveiligheid

Klimaat en watersysteem

Naast het goed en effectief zuiveren van afvalwater, ligt de focus steeds meer op het terugwinnen van energie en grondstoffen. Samen met bedrijven en andere partners werken we aan de afvalwaterzuivering van de toekomst.

Grondstoffen

De bouw van de grondstoffenfabriek in Zutphen vorderde gestaag in 2018. De eerste fase, namelijk de Nereda® zuiveringsinstallatie, was eind 2018 bijna afgerond en is begin 2019 in bedrijf genomen. De tweede en laatste fase, namelijk de bouw van de installatie die de nieuwe grondstof Kaumera gaat produceren, zal in het najaar van 2019 afgerond worden.

Samen met bedrijven en andere partners werken we aan de afvalwater-zuivering van de toekomst

Kaumera is de nieuwe naam voor NEO-alginaat en is een biologische grondstof die in veel toepassingen gebruikt kan worden. De ontwikkeling en productie van deze unieke grondstof is het resultaat van samenwerking tussen waterschappen, wetenschaps- en bedrijfsleven. Partners werken zo samen aan een schone, duurzame samenleving met zo min mogelijk afval.

Tijdens de Dutch Design Week in oktober in Eindhoven hebben kunstenaars Kaumera gebruikt in hun ontwerpen, onder andere in textiel, porcelein, hout en papier. De Kaumera-tentoonstelling was drukbezocht en liet aan de bezoekers zien dat Kaumera een veelzijdige grondstof is.

Naast het goed en effectief zuiveren van afvalwater, ligt de focus steeds meer op het terugwinnen van energie en grondstoffen. Samen met bedrijven en andere partners werken we aan de afvalwaterzuivering van de toekomst.

Grondstoffen

De bouw van de grondstoffenfabriek in Zutphen vorderde gestaag in 2018. De eerste fase, namelijk de Nereda® zuiveringsinstallatie, was eind 2018 bijna afgerond en is begin 2019 in bedrijf genomen. De tweede en laatste fase, namelijk de bouw van de installatie die de nieuwe grondstof Kaumera gaat produceren, zal in het najaar van 2019 afgerond worden.

Samen met bedrijven en andere partners werken we aan de afvalwater-zuivering van de toekomst

Kaumera is de nieuwe naam voor NEO-alginaat en is een biologische grondstof die in veel toepassingen gebruikt kan worden. De ontwikkeling en productie van deze unieke grondstof is het resultaat van samenwerking tussen waterschappen, wetenschaps- en bedrijfsleven. Partners werken zo samen aan een schone, duurzame samenleving met zo min mogelijk afval.

Tijdens de Dutch Design Week in oktober in Eindhoven hebben kunstenaars Kaumera gebruikt in hun ontwerpen, onder andere in textiel, porcelein, hout en papier. De Kaumera-tentoonstelling was drukbezocht en liet aan de bezoekers zien dat Kaumera een veelzijdige grondstof is.

Energietransitie

We hebben verdere stappen gezet om als organisatie energieneutraal te zijn in 2025. De procedures, onderzoeken en plannen zijn verder voorbereid voor windturbines in Duiven en Zutphen. Ook de vormen waarin bewoners kunnen participeren in de molens zijn verder uitgewerkt en er is een gebiedsraad opgezet.


Voor zonne-energie hebben we gekozen voor zonnepanelen op vijf gebouwen van het waterschap zelf. Voor biogas hebben we op de rioolwaterzuivering Duiven/InnoFase een warmtekrachtkoppeling vervangen, waardoor we meer elektriciteit opwekken uit biogas.


Verder werken we samen met de partners uit bedrijfsleven en overheden aan de regionale en landelijke duurzame en circulaire doelstellingen.

Energietransitie

We hebben verdere stappen gezet om als organisatie energieneutraal te zijn in 2025. De procedures, onderzoeken en plannen zijn verder voorbereid voor windturbines in Duiven en Zutphen. Ook de vormen waarin bewoners kunnen participeren in de molens zijn verder uitgewerkt en er is een gebiedsraad opgezet.


Voor zonne-energie hebben we gekozen voor zonnepanelen op vijf gebouwen van het waterschap zelf. Voor biogas hebben we op de rioolwaterzuivering Duiven/InnoFase een warmtekrachtkoppeling vervangen, waardoor we meer elektriciteit opwekken uit biogas.


Verder werken we samen met de partners uit bedrijfsleven en overheden aan de regionale en landelijke duurzame en circulaire doelstellingen.

Afvalwaterzuivering van de toekomst

We doen ook mee aan landelijke onderzoeken en pilots. Op de rioolwaterzuivering in Wehl loopt de pilot CoRe Water, waarbij geëxperimenteerd wordt met meer geconcentreerde afvalstromen. In Winterswijk loopt de pilot Slim Verwijderen van Medicijnresten aan de bron, waarbij geëxperimenteerd wordt met innovatieve en compacte, efficiëntere technieken bij een ziekenhuis. Ook hebben we de eindverwerking van ons slib aanbesteed en een nieuw contract afgesloten hiervoor.

Afvalwaterzuivering van de toekomst

We doen ook mee aan landelijke onderzoeken en pilots. Op de rioolwaterzuivering in Wehl loopt de pilot CoRe Water, waarbij geëxperimenteerd wordt met meer geconcentreerde afvalstromen. In Winterswijk loopt de pilot Slim Verwijderen van Medicijnresten aan de bron, waarbij geëxperimenteerd wordt met innovatieve en compacte, efficiëntere technieken bij een ziekenhuis. Ook hebben we de eindverwerking van ons slib aanbesteed en een nieuw contract afgesloten hiervoor.

Calamiteit persleidingbreuk Borculo Zutphen

In november werden we geconfronteerd met een breuk in de persleiding tussen Borculo en Zutphen. Deze leiding transporteerde het restwater van twee fabrieken van Friesland Campina naar de waterzuivering in Zutphen. De calamiteitenorganisatie werd snel ingericht en deze wist het restwater te isoleren in een afgezet deel van de Berkel en door te geleiden naar een nabijgelegen baggerdepot van Rijkswaterstaat. Bij ontdekking van de breuk waren er helaas al vissen in de Berkel overleden, omdat de zuivelresten in het restwater zuurstof aan het water onttrokken. In november is de breuk hersteld en in december zijn de locaties van de breuk, de bypass en het afgezette deel in de Berkel schoongemaakt. De oorzaak van de breuk en de calamiteit worden onderzocht door een onafhankelijk bureau.

Calamiteit persleidingbreuk Borculo Zutphen

In november werden we geconfronteerd met een breuk in de persleiding tussen Borculo en Zutphen. Deze leiding transporteerde het restwater van twee fabrieken van Friesland Campina naar de waterzuivering in Zutphen. De calamiteitenorganisatie werd snel ingericht en deze wist het restwater te isoleren in een afgezet deel van de Berkel en door te geleiden naar een nabijgelegen baggerdepot van Rijkswaterstaat. Bij ontdekking van de breuk waren er helaas al vissen in de Berkel overleden, omdat de zuivelresten in het restwater zuurstof aan het water onttrokken. In november is de breuk hersteld en in december zijn de locaties van de breuk, de bypass en het afgezette deel in de Berkel schoongemaakt. De oorzaak van de breuk en de calamiteit worden onderzocht door een onafhankelijk bureau.