03/8

Dijken en
waterveiligheid


Dijken en
waterveilighei
d

In 2018 is veel energie gestoken in de dijkversterkingsprojecten. Deze projecten zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de rijksoverheid en de waterschappen. Veel dijken in onze regio moeten, net als in de rest van Nederland, aangepast worden om voorbereid te zijn op de klimaatscenario’s van de toekomst. De eerste toetsingsrondes van de dijktrajecten hebben plaatsgevonden. Een aantal projecten zijn al eerder getoetst en in verdere stadia. We lichten er hieronder een aantal uit.

Samen werken aan veilige dijken

Bij de Rijnkade Arnhem hebben we samen met de bewoners, ondernemers en overheden gewerkt aan een schetsontwerp voor de nieuwe kade. Deze is eind van 2018 gekozen en breed gedragen. De nieuwe kade wordt groener, sfeervoller en levendiger met meer ruimte voor horeca, (wandel)verkeer en ontmoetingsplaatsen. In 2019 wordt deze verder uitgewerkt tot een plan van aanpak.

Bij het Twentekanaal hebben we de markt uitgedaagd om met goed toepasbare uitvoeringsmethoden te komen voor het aanbrengen van zanddicht geotextiel in de dijk. Doel van dit textiel is dat het zand tegenhoudt en water doorlaat, zodat het “piping” effect niet optreedt en de dijk niet verschuift en sterk blijft.

Bij de IJsselkade in het centrum van Zutphen is de eerste fase afgerond in september en feestelijk opgeleverd samen met provincie Gelderland en gemeente Zutphen. De kade is nu sterker en beter bestand tegen hoog water, maar ook aantrekkelijker ingericht voor het publiek en verkeer.

Beverratten kunnen ernstige schade toebrengen aan de dijken

In 2018 is veel energie gestoken in de dijkversterkingsprojecten. Deze projecten zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de rijksoverheid en de waterschappen. Veel dijken in onze regio moeten, net als in de rest van Nederland, aangepast worden om voorbereid te zijn op de klimaatscenario’s van de toekomst. De eerste toetsingsrondes van de dijktrajecten hebben plaatsgevonden. Een aantal projecten zijn al eerder getoetst en in verdere stadia. We lichten er hieronder een aantal uit.

Samen werken aan veilige dijken

Bij de Rijnkade Arnhem hebben we samen met de bewoners, ondernemers en overheden gewerkt aan een schetsontwerp voor de nieuwe kade. Deze is eind van 2018 gekozen en breed gedragen. De nieuwe kade wordt groener, sfeervoller en levendiger met meer ruimte voor horeca, (wandel)verkeer en ontmoetingsplaatsen. In 2019 wordt deze verder uitgewerkt tot een plan van aanpak.

Bij het Twentekanaal hebben we de markt uitgedaagd om met goed toepasbare uitvoeringsmethoden te komen voor het aanbrengen van zanddicht geotextiel in de dijk. Doel van dit textiel is dat het zand tegenhoudt en water doorlaat, zodat het “piping” effect niet optreedt en de dijk niet verschuift en sterk blijft.

Bij de IJsselkade in het centrum van Zutphen is de eerste fase afgerond in september en feestelijk opgeleverd samen met provincie Gelderland en gemeente Zutphen. De kade is nu sterker en beter bestand tegen hoog water, maar ook aantrekkelijker ingericht voor het publiek en verkeer.

Beverratten kunnen ernstige schade toebrengen aan de dijken

We investeren veel in onze dijken en veiligheid. Echter water, en dus ook dijken, kennen geen grenzen. We moeten als grensregio dan ook goed samenwerken met onze Duitse buren. Voor de versterking van dijken, maar ook tégen de verzwakking van dijken. Beverratten kunnen ernstige schade toebrengen aan de dijken. In Nederland zijn de populaties aardig onder controle door de beverrattenbestrijding van de Nederlandse waterschappen. Echter bij de Duitse grens komen ze ons gebied binnen en rukken ze op. Samen met de Duitse partners hebben we een pilot opgezet zodat Nederlandse vangers ook beverratten kunnen vangen over de grens in Duitsland. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

We investeren veel in onze dijken en veiligheid. Echter water, en dus ook dijken, kennen geen grenzen. We moeten als grensregio dan ook goed samenwerken met onze Duitse buren. Voor de versterking van dijken, maar ook tégen de verzwakking van dijken. Beverratten kunnen ernstige schade toebrengen aan de dijken. In Nederland zijn de populaties aardig onder controle door de beverrattenbestrijding van de Nederlandse waterschappen. Echter bij de Duitse grens komen ze ons gebied binnen en rukken ze op. Samen met de Duitse partners hebben we een pilot opgezet zodat Nederlandse vangers ook beverratten kunnen vangen over de grens in Duitsland. De eerste resultaten zijn veelbelovend.