Waterveiligheid

Hoe gaan wij om met onze dijken?

Volgens de inspectie zijn we ‘in control’.

In het kader van waterveiligheid zijn er 3 dijkprojecten gestart in 2017

1. Pannerden-Loo

Na een afkeuring in 2011 besloot Waterschap Rijn en IJssel om de dijk bij Pannerden-Loo te versterken. Dit project is in 2017 gestart en afgerond. Met bewoners bespraken we de mogelijke scenario’s en de beste opties. Aan de hand van hun ideeën én grondig onderzoek naar de zwakke plekken van de dijk hebben we uiteindelijk besloten om de randen te versterken. De oplevering van Pannerden-Loo was een feestelijk gebeuren. Bestuurders waren aanwezig en twee sportieve schoolklassen streden tegen elkaar op een ludieke klimmuur.2. Rijnkade in Arnhem

De Rijnkade in Arnhem is een waterkering die toe is aan een opknapbeurt. In 2017 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met bewoners en ondernemers in de omgeving. Tijdens bewonersavonden vertellen we over onze plannen en bespreken we verschillende varianten van dijkversterking. Net als bij Pannerden-Loo hoeft dit niet altijd te betekenen dat de dijk hoger moet zijn. Voor dit project slaan we de handen ineen met de gemeente. Deze wil namelijk van de gelegenheid gebruik maken om de Rijnkade aantrekkelijker te maken.

3. Zutphen

Samen met de gemeente en Rijkswaterstaat zijn we in Zutphen begonnen met de uitvoering van dit dijkversterkingsproject, dat midden in de stad plaatsvindt. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed bereikbaar blijft zijn er alternatieve loop-, fiets- en autoroutes uitgestippeld. Dit project heeft tijdelijk impact op de stad, maar het resultaat zal ernaar zijn!

Foto door Kunstfotograaf Hettema

Foto door Kunstfotograaf Hettema