Voorwoord


De wereld is continu in beweging. De toenemende informatiestromen en netwerken vragen om een andere manier van werken. Samenwerkingen en verbindingen staan steeds meer centraal. Oók voor ons waterschap.

Afgelopen jaar was de samenwerking terug te zien in verschillende innovatieve initiatieven en krachtenbundelingen. Zo werkten we met Rijkswaterstaat, andere overheden en de omgeving aan dijkversterkingsprojecten om de waterveiligheid in Zutphen, Arnhem en Pannerden-Loo te verbeteren. Daarnaast startten we vanuit de samenwerking met de gehele keten – van onderzoek en overheid tot ondernemer – met het bouwen van een fabriek in Zutphen die een nieuwe grondstof uit het afvalwater gaat terugwinnen. Een primeur van wereldformaat! Ook hebben we onze energietransitie verder vormgegeven, zodat we in 2025 energieneutraal kunnen zijn.


Kortom, als waterschap vinden wij het belangrijk om met een duurzame bril naar onze activiteiten te kijken. Alleen zó kunnen we onze waterzuiveringen, watersystemen en dijken voorbereiden op de toekomst.


Ook in ons financiële beleid is ‘duurzaam’ een sleutelwoord. Dat we de daad graag bij het woord voegen blijkt uit de cijfers: nagenoeg alle jaardoelen zijn gerealiseerd binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.

Deze ontwikkelingen betekenen nogal wat voor ons waterschap. En daarom ook voor onze waterschappers. Intern werkt onze organisatie hard aan haar vermogen om mee te veranderen. Zo stelden we in het afgelopen jaar een implementatieplan op om ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Ook ontwikkelden we een volwaardige I-strategie in het kader van informatieveiligheid.


Water verbindt.

Wij zijn er trots op dat ons waterschap de verbinding ook in 2017 weer meer tot stand heeft weten te brengen.

Doet u met ons mee?