Schoon water

Gezond en schoon water is essentieel. Als waterschap zuiveren wij geen drinkwater, maar zorgen we ervoor dat afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt gezuiverd via een rioolwaterzuivering. Daardoor is het water schoon wanneer het weer de beken en rivieren instroomt.

Ongewenste nieuwe stoffen


Soms hebben we te maken met nieuwe stoffen, zoals plastics en medicijnresten, die in het systeem terechtkomen. Dit gebeurt bewust en onbewust.


Onze zuiveringen zijn niet gebouwd op zulke ‘ongewenste nieuwkomers’. Waterschappen zoeken daarom naar mogelijkheden om deze uit het systeem te halen. Waterschap Rijn en IJssel is van mening dat de beste aanpak bij de bron begint en samen met de hele keten is. Op basis van die gedachte is Waterschap Rijn en IJssel gestart met het verkennen van verschillende monitorings- en zuiveringstechnieken.


Foto door Merel Lammertink

Schoon water: wat doet ons waterschap concreet?


Om te beginnen hebben we in kaart gebracht hoe schoon ons water is. In 2017 hebben we een ‘Atlas van de Waterkwaliteit’ gecreëerd voor onze beken en rivieren. Daarnaast nemen we volop deel aan de landelijke discussie over nieuwe stoffen en bekijken we wat onze rol hierin is. In dat kader hebben we een subsidie toegekend gekregen voor een pilot om op een nieuwe, efficiënte manier medicijnresten uit ziekenhuisafvalwater te halen. De pilot doen we samen met Nijhuis Industries en Van Remmen UV.