Samenwerken

In gesprek met Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel:


“Samenwerken doen we op veel gebieden. Op landelijk niveau werken we bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van dijkbeheer en -onderhoud,” vertelt hij. Dit wordt gedaan in het zogeheten STOWA-verband (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Maar daar houden de innovatieve initiatieven omtrent waterveiligheid niet op. Het waterschap gaat helemaal mee in de huidige tijdgeest: “Sinds 2017 hebben we een droneteam. De inspectie van de dijken voeren we nu uit met behulp van drones.”


Ook binnen de circulaire economie vormt samenwerken de sleutel tot succes: “Het hergebruiken van energie of grondstoffen moet je samen met andere partijen doen, zoals commerciële bedrijven, onderzoekspartners en andere overheden.


“De hele waterketen moet de handen ineenslaan”


Steeds belangrijker wordt schoon water. Het zuiveren van water staat of valt met het samenwerken in de keten. “Wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. De hele waterketen moet dus samenwerken om te zorgen dat het water schoon blijft en dat er geen vreemde stoffen in zitten.”

“Werken aan duurzaamheid en klimaat doe je samen”


Ook op het gebied van klimaat zoekt Waterschap Rijn en IJssel de samenwerking op. Gemeenten moeten stresstesten uitvoeren. “Wij hebben aangeboden om hen daarin te ondersteunen. In de komende jaren zal dit zeker worden doorgezet.”


Bovendien kijkt het waterschap in de Achterhoek en Liemers samen met zo’n 250 agrariërs en andere partijen naar manieren waarop de waterkwaliteit kan worden verbeterd: “We willen dat iedereen hier voordeel uit haalt. Daarom is er bijvoorbeeld een app ontwikkeld waarmee gemeten kan worden wat de toestand van de bodem en de bodemuitspoeling is. Dat zijn projecten waar de omgeving écht iets aan heeft. Zo verduurzamen we de landbouw en verbeteren we de bodem- en waterkwaliteit.”


In 2017 heeft Waterschap Rijn en IJssel deelgenomen aan Deining en Doorbraak, een omvangrijke hoogwateroefening die het landelijke nieuws heeft gehaald. “Hiervoor werkten we samen met Defensie, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en andere waterschappen. Het was een van de grootste wateroefeningen ooit!”


“Deining en Doorbraak en Oase waren gedenkwaardige momenten”Daarnaast vond Oase plaats, een groot netwerkevenement dat het waterschap iedere twee jaar organiseert. “Dit jaar draaide het om het thema ‘klimaat en gedragsverandering’. Het was wederom een goed bezocht evenement waarop al onze partners aanwezig waren. De term ’samenwerking’ kwam daar daadwerkelijk tot leven.”

Samenwerking met Duitsland

Samenwerking project uitbreiding sluis Eefde