Over het waterschap

Wij zorgen voor het water en de dijken in Liemers, de Achterhoek en een klein stukje van Overijssel. Hier beheren we het oppervlakte- en grondwater. Dit betekent dat we zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit. Water dat gezond is voor mens en milieu. Daarnaast treffen we maatregelen om de omgeving te beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Zodat we met zijn allen veilig kunnen wonen, werken, recreƫren en ondernemen.

Dit alles doen wij zoveel mogelijk als onderdeel van een netwerk in de samenleving. Hierbinnen treden we op als een waardige partner die inspeelt op diverse ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en duurzaamheid.