Klimaat

Hoe zorgen we ervoor dat beken en rivieren zijn voorbereid op hoosbuien en droogte?

De hoosbuien die volgens onze klimaatmodellen pas in 2050 zouden vallen, storten nu al met volle kracht neer.

Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat ons watersysteem daarop is voorbereid.

Klimaatstrategie:
Wat is onze rol als waters
chap?

Wateroverlast

Wij hebben ons watersysteem getoetst om te kijken of dit aan de toekomstige klimaatverandering en normen zal voldoen. Met een aantal gemeenten werken

we aan het op orde krijgen van de watersystemen. Zo participeren we in het samenwerkingsverband Arnhem Klimaatbestendig, waarin gemeenten, waterschappen, bewoners en architecten de krachten bundelen om wateroverlast op wijkniveau – onder andere in Arnhem-Noord – te beperken.


Daarnaast zijn de werkzaamheden in Lichtenvoorde en omgeving in volle gang om de wateroverlast het hoofd te bieden. Bekijk ons filmpje om een beter beeld te krijgen van onze samenwerking met alle betrokkenen!

Droogte en hitte


Wie zwakke plekken wil aanpakken, moet deze eerst in kaart brengen. Daarom hebben wij in 2017 onder meer hittekaarten gecreëerd voor gemeenten.