Duurzaam financieel beleid

Wij zetten in op het beperken van de groei van schulden. Hierbij streven we naar een gezonde balans tussen beleid, tarieven en schulden: ‘duurzaam financieel beleid’ noemen we dat.


De basis hiervoor is te vinden in ons bestuursakkoord, waarin is opgenomen dat financiële meevallers in de eerste plaats ten goede komen aan de verlaging van onze schuldenlast. Die gedachte vormt de basis voor het varen van een heldere koers op dit gebied.