Circulaire Economie

‘Circulaire economie’ betekent dat

wij zoeken naar manieren om energie

en grondstoffen uit het afvalwater

te hergebruiken.

Strategie en pijlers

‘Energieneutraal worden in 2025’: deze strategie houdt in dat wij in 2025 evenveel energie willen opwekken als we verbruiken. Om dat doel te bereiken zetten we in op energiebesparing, windenergie, zonne-energie en biogas:

  • Windenergie levert de grootste bijdrage aan onze doelstellingen. Wij kiezen voor het opwekken van windenergie in de regio. Zo kunnen degenen die de lasten dragen óók profiteren van de lusten. Met de omgeving van Duiven en Zutphen zijn we momenteel in gesprek over de manier waarop we een dergelijke participatie kunnen vormgeven. Met de mensen uit Etten en Olburgen, waar vooralsnog geen windmolen komt, bespreken we een alternatieve aanpak.


  • We kijken naar zonne-energie op onze eigen daken en waterzuiveringen.


  • We kijken naar manieren om extra energie uit biogas te winnen.


  • In Zutphen hebben we een beluchtingssysteem vervangen. Daarmee besparen we energie.


Winnen van grondstoffen

Welke grondstoffen kunnen we uit afvalwater halen? Het is een vraag die alle waterschappen bezighoudt.


Om een nog niet bestaande grondstof te kunnen winnen zijn wij in 2017 begonnen met de bouw van een nieuwe zuivering in Zutphen, die het afvalwater van FrieslandCampina zal verwerken. In de volgende fase wordt er een extractor gebouwd waarmee we de nieuwe grondstof kunnen winnen.


Voor dit initiatief hebben wij de krachten gebundeld met Royal HaskoningDHV, TU Delft, STOWA en Waterschap Vallei en Veluwe.

Slibafval reduceren

Ten slotte vindt Waterschap Rijn en IJssel het belangrijk om zo min mogelijk slibafval te produceren. Daarom hebben we als onderdeel van onze slibstrategie nieuwe technieken verkend voor het verminderen van slib. Goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.