Bedrijfsvoering

In onze snel veranderende samenleving is een nieuwe rol weggelegd voor de overheid. Op digitaal gebied volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Daaruit ontstaat steeds meer een netwerksamenleving waarin ‘transparantie’ een sleutelterm is. Hoe gaan wij hiermee om?

Op naar de lerende organisatie!

Waterschap Rijn en IJssel is volop bezig met een organisatiebrede verandering. Wij volgen daarbij het concept van de lerende organisatie: we willen ons waterschap zó ontwikkelen dat het effectief opereert in netwerken, weet wat er speelt in de omgeving, doorvraagt en actief op zoek gaat naar oplossingen.


In veel gevallen vraagt dit om aanpassingen en andere competenties. Daarom hebben we programmatisch werken ingevoerd, de werkverdeling van de directie aangepast en de rol van de omgevingsmanager vormgegeven.

Omgevingswet:

van implementatieplan naar actieve samenwerking


Het voornaamste doel van de Omgevingswet is om de burger beter te bedienen. Vanuit die gedachte worden overheden gedwongen om beter met elkaar samen te werken en meer digitaal te doen. Wij hebben in 2017 onze prioriteiten en ambities bepaald, aan de hand waarvan we een implementatieplan voor de Omgevingswet hebben opgesteld. Om dit goed tot uitvoering te brengen hebben we actief de samenwerking opgezocht met provincie en gemeente.
I-strategie:

informatie veiligstellen volgens de regels


De wettelijke eisen omtrent informatieveiligheid worden steeds hoger. Daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel in 2017 zijn strategie bepaald met betrekking tot de beschikbaarheid en veiligheid van informatie. De eerste inventarisaties in termen van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben we inmiddels gedaan. Ook onze ‘I-strategie’ is in samenwerking met landelijke partijen tot stand gekomen.